Astronomiforeninger

Norsk Astronomisk Selskap (NAS)

Norges landsdekkende organisasjon for astronomiinteresserte. Utgir bladet Astronomi og arrangerer konferanser og andre tilstelninger.

Postboks 1029 Blindern, 0315 Oslo, e-post: redaksjonen[A]astronomi.no, www.astronomi.no, Facebook-side

PS: Krøllalfa i e-postadressene er byttet ut med [A] for å minimere sjansen for søppelpost.

Lokalforeninger i Norge

Nedenfor følger landets eneste oppdaterte oversikt over astronomiforeninger. Foreningene er listet etter avtagende postnummer. De har høyst varierende aktivitetsnivå og er ikke underlagt NAS.

Hammerfest Astronomiforening
Ernst Olav Aune, tlf.: 97 72 84 21, e-post: astronomiforeninga[A]gmail.com, Facebook-side

Tromsø Astronomiforening
Børge Irgens, tlf. 46 96 57 03, e-post: styret[A]tromsoastronomi.no, www.tromsoastronomi.no

Mosjøen Astronomiske Forening
Knut Tverå, tlf.: 90 01 14 04, e-post: epost[A]trollvar.no, trollvar.no/astronomi

Bodø Astronomiske Forening
Torje Øverås, tel.: 40 61 14 07, e-post: torje89[A]hotmail.com, Facebook-gruppe

Trondheim Astronomiske Forening
Birger Andresen, Stubbsvingen 36, 7036 Trondheim, tlf.: 48 95 99 33, e-post: leder[A]taf-astro.no, www.taf-astro.no, Facebook-gruppe

Orkladal Astronomiforening
Karstein Lomundal, e-post: orkladal.astronomi[A]gmail.com, hjemmeside

Haugaland Astronomiske Forening
Tore Børseth Bjørnsen, tlf.: 91 63 80 07, e-post: riffraff[A]haugnett.no, Facebook-gruppe

Bergen Astronomiske Forening
Roar Inge Hansen, tlf.: 97 16 72 60, e-post: kontakt[A]bergenastro.org, www.bergenastro.org

Astronomiforeningen i Agder
Liv Aanby, tlf.: 93 62 16 38, e-post: astroiagder[A]gmail.com, astroiagder.no, Facebook-side

Stavanger Astronomiske Forening
Postboks 453, 4001 Stavanger, tlf.: 41 23 85 84 (Bjarte Vikane), e-post: saf-styret[A]bsd-amundsen.ux.uis.no, http://saf.ux.uis.no, Facebook-side

Bø Astronomiske Forening
Bjørnar Nesje, Eikavegen 167, 3804 Bø i Telemark, tlf.: 40 01 10 11, e-post: himmelkikker[A]live.no, Facebook-side

Grenland og Omegn Astronomiske Forening
Tom Erikssen, Røyvegen 104, 3742 Skien, tlf.: 41 47 42 52, e-post: toerikss[A]online.no, www.grenlandastronomi.no

Kongsberg Astronomiske Forening
Ingolv Olsen, Kløversvingen 35, 3612 Kongsberg, tlf.: 48 14 98 68, e-post: ingolvolsen[A]gmail.com

Hadeland Astronomiforening
Anne Marit Eriksrud Presthagen, tlf.: 95 02 41 11, e-post: ampresthagen[A]hotmail.com, Facebook-side

Deep Sky Exploration
Postboks 2028, 3202 Sandefjord, tlf.: 33 46 14 46, e-post: dse[A]dse.no, www.dse.no

Vestfold Astronomiforening
Tore Rolf Lund, tlf.: 97 55 00 19, e-post: torerolf[A]gmail.com, Facebook-side

Gjøvik og Toten Astronomiske Forening
Tommy Linnerud, tlf. 97 50 81 48, e-post: mail[A]gotaf.no, www.gotaf.no, Facebook-side

Lillehammer Astronomiske Forening
Tormod Sten Palmesen, Jørudbakken 24, 2608 Lillehammer, tlf.: 92 05 85 39, e-post: tspal[A]hotmail.no, Facebook-gruppe

Hamar og Omegn Astronomiforening
Eirik Mikkelsen, e-post: eirikmik[A]gmail.com, www.hoaf.no, Facebook-gruppe

Romerike Astronomiske Forening
Johannes Schweitzer, NORSAR, Postboks 53, 2027 Kjeller,
e-post: johannes.schweitzer[A]norsar.no

Oslo Amatørastronomers Forening
Stig Foss, Liomveien 4, 1362 Hosle, tlf.: 67 14 61 05, e-post: leder[A]oafweb.org, www.oafweb.org

Andre foreninger/organisasjoner

Norsk meteornettverk
Observasjoner av og informasjon om meteorer og ildkuler, norskmeteornettverk.no, Facebook-side

Norsk Astronautisk Forening
Informasjon om romfart og romrelatert virksomhet, romfart.no, Facebook-side

Bevar mørket
Arbeider for å spre informasjon om lysforurensning og veilede utbyggere og offentligheten om gode tiltak for bevaring av mørket, bevarmorket.no

CV-Helios Network
Solobservasjonsnettverk for amatørastronomer, www.cv-helios.net

Merknader

Siste oppdatering: mai 2023.

Hver vår kontakter jeg lokalforeningene for å høre om ovenstående opplysninger er korrekte. Informasjonen her er basert på egne undersøkelser og foreningenes eventuelle tilbakemeldinger.

I 2015 ble en rekke foreninger fjernet fra listen fordi de enten var formelt nedlagt eller hadde vært helt inaktive i mange år.

Oversikten er hentet fra boka Himmelkalenderen.