Astronomiforeninger

Norsk Astronomisk Selskap (NAS)

Norges landsdekkende organisasjon for astronomiinteresserte. Utgir bladet Astronomi og arrangerer konferanser og andre tilstelninger.

Postboks 1029 Blindern, 0315 Oslo, e-post: redaksjonen[A]astronomi.no, www.astronomi.no, Facebook-side

PS: Krøllalfa i e-postadressene er byttet ut med [A] for å minimere sjansen for søppelpost.

Lokalforeninger i Norge

Nedenfor følger landets eneste oppdaterte oversikt over astronomiforeninger. Foreningene er listet etter avtagende postnummer. De har høyst varierende aktivitetsnivå og er ikke underlagt NAS.

Hammerfest Astronomiforening
Eirik Wahl, tlf.: 46 84 38 86, e-post: astronomiforeninga[A]gmail.com, Facebook-side

Tromsø Astronomiforening
Børge Irgens, tlf.: 46 96 57 03, e-post: styret[A]tromsoastronomi.no, www.tromsoastronomi.no

Mosjøen Astronomiske Forening
Knut Tverå, tlf.: 90 01 14 04, e-post: epost[A]trollvar.no, trollvar.no/astronomi

Bodø Astronomiske Forening
Torje Øverås, tel.: 40 61 14 07, e-post: torje89[A]hotmail.com, Facebook-gruppe

Trondheim Astronomiske Forening
Birger Andresen, Stubbsvingen 36, 7036 Trondheim, tlf.: 48 95 99 33, e-post: leder[A]taf-astro.no, www.taf-astro.no, Facebook-gruppe

Orkladal Astronomiforening
Karstein Lomundal, e-post: orkladal.astronomi[A]gmail.com, hjemmeside

Haugaland Astronomiske Forening
Tore Børseth Bjørnsen, tlf.: 91 63 80 07, e-post: riffraff[A]haugnett.no, Facebook-gruppe

Bergen Astronomiske Forening
Roar Inge Hansen, tlf.: 97 16 72 60, e-post: kontakt[A]bergenastro.org, www.bergenastro.org

Astronomiforeningen i Agder
Liv Aanby, tlf.: 93 62 16 38, e-post: astroiagder[A]gmail.com, astroiagder.no, Facebook-side

Stavanger Astronomiske Forening
Postboks 453, 4001 Stavanger, tlf.: 41 23 85 84 (Bjarte Vikane), e-post: saf-styret[A]bsd-amundsen.ux.uis.no, http://saf.ux.uis.no, Facebook-side

Bø Astronomiske Forening
Bjørnar Nesje, Eikavegen 167, 3804 Bø i Telemark, tlf.: 40 01 10 11, e-post: himmelkikker[A]live.no, Facebook-side

Grenland og Omegn Astronomiske Forening
Tom Erikssen, Røyvegen 104, 3742 Skien, tlf.: 41 47 42 52, e-post: toerikss[A]online.no, www.grenlandastronomi.no

Kongsberg Astronomiske Forening
Ingolv Olsen, Kløversvingen 35, 3612 Kongsberg, tlf.: 48 14 98 68, e-post: ingolvolsen[A]gmail.com

Hadeland Astronomiforening
Anne Marit Eriksrud Presthagen, tlf.: 95 02 41 11, e-post: ampresthagen[A]hotmail.com, Facebook-side

Deep Sky Exploration
Postboks 2028, 3202 Sandefjord, tlf.: 33 46 14 46, e-post: dse[A]dse.no, www.dse.no

Vestfold Astronomiforening
Tore Rolf Lund, tlf.: 97 55 00 19, e-post: torerolf[A]gmail.com, Facebook-side

Gjøvik og Toten Astronomiske Forening
Tommy Linnerud, tlf.: 97 50 81 48, e-post: mail[A]gotaf.no, www.gotaf.no, Facebook-side

Lillehammer Astronomiske Forening
Tormod Sten Palmesen, Jørudbakken 24, 2608 Lillehammer, tlf.: 92 05 85 39, e-post: tspal[A]hotmail.no, Facebook-gruppe

Hamar og Omegn Astronomiforening
Eirik Mikkelsen, e-post: eirikmik[A]gmail.com, www.hoaf.no, Facebook-gruppe

Romerike Astronomiske Forening
Johannes Schweitzer, NORSAR, Postboks 53, 2027 Kjeller,
e-post: johannes.schweitzer[A]norsar.no

Oslo Amatørastronomers Forening
Stig Foss, Liomveien 4, 1362 Hosle, tlf.: 67 14 61 05, e-post: leder[A]oafweb.org, www.oafweb.org

Andre foreninger/organisasjoner

Norsk meteornettverk
Observasjoner av og informasjon om meteorer og ildkuler, norskmeteornettverk.no, Facebook-side

Norsk Astronautisk Forening
Informasjon om romfart og romrelatert virksomhet, romfart.no, Facebook-side

Bevar mørket
Arbeider for å spre informasjon om lysforurensning og veilede utbyggere og offentligheten om gode tiltak for bevaring av mørket, bevarmorket.no

CV-Helios Network
Solobservasjonsnettverk for amatørastronomer, www.cv-helios.net

Merknader

Siste oppdatering: mai 2023.

Hver vår kontakter jeg lokalforeningene for å høre om ovenstående opplysninger er korrekte. Informasjonen her er basert på egne undersøkelser og foreningenes eventuelle tilbakemeldinger.

I 2015 ble en rekke foreninger fjernet fra listen fordi de enten var formelt nedlagt eller hadde vært helt inaktive i mange år.

Oversikten er hentet fra boka Himmelkalenderen.