Formørkelser i år

Formørkelser i Norge

På denne siden og i boka Himmelkalenderen har jeg hvert år komplette oversikter over eventuelle sol- og måneformørkelser som kan observeres fra Norge. 2024 er i denne sammenheng et middels interessant år:

På våren inntreffer en liten, delvis solformørkelse på Svalbard, mens hele Norge kan oppleve en liten, delvis måneformørkelse på høsten.

25. mars 2024: Penumbral måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 05:51
Formørkelsen størst 08:13
Penumbral fase slutter 10:35

En penumbral formørkelse er ikke veldig iøynefallende ettersom Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge (se figur lenger ned på siden). Denne utgaven er i praksis umulig å se fra Norge, men jeg tar med informasjonen for ordens skyld.

Nord i landet går Månen ned før formørkelsen begynner, mens sørpå dukker den under horisonten i vest senest 30–40 minutter etter starten: Nedgangstiden er 06:16 i Trondheim, 06:37 i Bergen, 06:27 i Kristiansand og 06:16 i Oslo. Tidsvinduet er kort, Månen står svært lavt og morgenhimmelen er attpåtil lys, så det går neppe an å registrere at en liten bit av måneskiven (nede til venstre) blir en smule mørkere.

Delvis solformørkelse 8. april 2024 på Svalbard, Norge

Før solnedgang 8. april 2024 på Svalbard, forutsatt perfekt horisont mot vest-nordvest. Figur: himmelkalenderen.com (laget med Stellarium)

8. april 2024: Delvis solformørkelse

Fase Tid (Longyearbyen)
Delvis fase starter 20:49
Formørkelsen størst 21:19
Delvis fase slutter 21:48

Solformørkelsen er total i Nord-Amerika, mens det på norsk territorium, nærmere bestemt Svalbard, vil dreie seg om en liten, delvis formørkelse. Den er ikke observerbar i Fastlands-Norge.

På Svalbard er Sola på vei ned og står særdeles lavt på himmelen når begivenheten finner sted. Sett fra Longyearbyen dekker Månen på det meste ca. 8 % av solskivens areal, og Solas høyde over horisonten er på det tidspunktet kun 1,2 grader (se illustrasjonen over). Helt fri sikt mot vest-nordvest er et absolutt krav, så man må trolig litt opp i høyden rundt Longyearbyen for å få med seg formørkelsen.

NB! Husk godkjent solfilter foran lysåpningen når du observerer Sola i kikkert eller teleskop!

18. september 2024: Delvis måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 02:39
Delvis fase starter 04:12
Formørkelsen størst 04:44
Delvis fase slutter 05:17
Penumbral fase slutter 06:49

Tidene gjelder for hele landet. Det er bare en liten del øverst til høyre på måneskiven som kommer inn i Jordas helskygge og blir helt mørk.

Nord i landet står Månen temmelig lavt gjennom den delvise fasen, så god sikt mot sørvest-vest anbefales. Nordpå går Månen ned helt mot slutten av formørkelsen, eksempelvis kl. 06:41 i Bodø, 06:19 i Tromsø og 05:29 i Kirkenes.

Formørkelser i 2024 ellers i verden

Denne er altså ikke synlig fra Norge.

Årsaken til formørkelser

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. Under en måneformørkelse kommer Månen inn i jordskyggen.

Formørkelser

Solformørkelse (venstre) og måneformørkelse (høyre). De mørke områdene er helskyggen, de lysere er halvskyggen. Figur © Jan-Erik Ovaldsen

Venstre figur:
En total solformørkelse sees kun innenfor et lite område på Jorda der helskyggen treffer. Området der halvskyggen treffer, opplever en delvis (partiell) solformørkelse. En ringformet formørkelse inntreffer når avstanden til Månen er på sitt største og måneskiven derfor er litt for liten til å dekke Sola helt.

Høyre figur:
Når Månen befinner seg inne i Jordas helskygge, får vi en total måneformørkelse. I tilfellene der helskyggen bare dekker en del av Månen, er formørkelsen delvis (partiell). Hvis Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge, får vi en såkalt penumbral formørkelse (denne typen kan være vanskelig å observere visuelt).

Formørkelser (total, delvis, ringformet)

A: Total solformørkelse. Strålekransen rundt er Solas ytre atmosfære, koronaen (foto: L. Viatour). B: Delvis og ringformet solformørkelse (B. Inaglory). C: Total måneformørkelse (G. Donatiello). D: Montasje av delvis måneformørkelse, der Jordas helskygge kommer tydelig fram (A. Ayiomamitis)

Informasjonen på denne siden er hentet fra 2024-utgaven av Himmelkalenderen. Håndboka inneholder tips til mange andre himmelbegivenheter, deriblant meteorsvermer og nære møter mellom Månen, planetene og sterke stjerner. I tillegg gir den en lettforståelig og rikt illustrert innføring i astronomi. Ingen forkunnskaper kreves.

Din guide til universet!

Se også