Formørkelser i år

Formørkelser i Norge

På denne siden og i boka Himmelkalenderen har jeg hvert år komplette oversikter over eventuelle sol- og måneformørkelser som kan observeres fra Norge. 2023 er i denne sammenheng et ikke så altfor spennende år:

Eneste observerbare formørkelse for oss i Norge er en delvis måneformørkelse i oktober. Andre steder på kloden kan 2023 by på totale og ringformede solformørkelser.

28. oktober 2023: Delvis måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 20:00
Delvis fase starter 21:35
Formørkelsen størst 22:14
Delvis fase slutter 22:54
Penumbral fase slutter 00:28

Tidene gjelder for hele landet. Det er bare en liten del nederst på Månen som kommer inn i helskyggen og blir mørk.

Merk før øvrig at den penumbrale fasen i starten og til slutt ikke er veldig iøynefallende ettersom Månen ikke blir spesielt mye mørkere enn den er til vanlig.

Formørkelser i 2023 ellers i verden

Disse er altså ikke synlige fra Norge.

Neste år

2024 byr på to formørkelser for oss i Norge, skjønt ikke av det spektakulære slaget:

En liten, delvis solformørkelse kan sees lavt på himmelen på Svalbard 8. april 2024. Den kan imidlertid ikke observeres fra Fastlands-Norge. 18. september 2024 inntreffer en liten, delvis måneformørkelse.

Se Himmelkalenderen 2024 for nærmere informasjon om disse og mange andre himmelbegivenheter.

Årsaken til formørkelser

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. Under en måneformørkelse kommer Månen inn i jordskyggen.

Formørkelser

Solformørkelse (venstre) og måneformørkelse (høyre). De mørke områdene er helskyggen, de lysere er halvskyggen. Figur © Jan-Erik Ovaldsen

Venstre figur:
En total solformørkelse sees kun innenfor et lite område på Jorda der helskyggen treffer. Området der halvskyggen treffer, opplever en delvis (partiell) solformørkelse. En ringformet formørkelse inntreffer når avstanden til Månen er på sitt største og måneskiven derfor er litt for liten til å dekke Sola helt.

Høyre figur:
Når Månen befinner seg inne i Jordas helskygge, får vi en total måneformørkelse. I tilfellene der helskyggen bare dekker en del av Månen, er formørkelsen delvis (partiell). Hvis Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge, får vi en såkalt penumbral formørkelse (denne typen kan være vanskelig å observere visuelt).

Formørkelser (total, delvis, ringformet)

A: Total solformørkelse. Strålekransen rundt er Solas ytre atmosfære, koronaen (foto: L. Viatour). B: Delvis og ringformet solformørkelse (B. Inaglory). C: Total måneformørkelse (G. Donatiello). D: Montasje av delvis måneformørkelse, der Jordas helskygge kommer tydelig fram (A. Ayiomamitis)

Informasjonen på denne siden er hentet fra 2023-utgaven av Himmelkalenderen. Håndboka inneholder tips til mange andre himmelbegivenheter, deriblant meteorsvermer og nære møter mellom Månen, planetene og sterke stjerner.

Din guide til universet!

Se også