Solformørkelser og måneformørkelser i år

Formørkelser

På denne siden og i boka Himmelkalenderen har jeg hvert år komplette oversikter over eventuelle sol- og måneformørkelser som kan observeres fra Norge. 2021 er i denne sammenheng et ganske bra år:

Vi får oppleve en fin delvis solformørkelse i hele landet, pluss en delvis måneformørkelse som er mest interessant i det høye nord. 2021 byr i tillegg på en total solformørkelse og en total måneformørkelse, men de kan dessverre ikke sees fra våre breddegrader.

10. juni 2021: Delvis solformørkelse

Sted Delvis fase starter Maksimal fase Delvis fase slutter
Oslo 11:31 12:43 13:57
Trondheim 11:32 12:46 14:02
Tromsø 11:44 12:59 14:14
Longyearbyen 11:46 12:59 14:11

Solformørkelsen er ringformet i deler av Canada, Grønland og Russland, mens det i Norge vil dreie seg om en ganske stor delvis formørkelse, spesielt i nord. Den inntreffer midt på dagen og vil vare omkring to og en halv time, jf. tabellen.

I Oslo dekker Månen på det meste 31 % av solskivens areal, i Trondheim 39 %, i Tromsø 51 %, og i Longyearbyen 71 %. Se figuren og linken under.

Delvis solformørkelse 2021

NB: Aldri se rett mot Sola uten å beskytte øynene! Bruk solformørkelsesbriller hvis du observerer med det blotte øye, og et godkjent solfilter foran lysåpningen hvis du ser gjennom et teleskop eller en prismekikkert.

19. november 2021: Delvis måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 07:00
Delvis fase starter 08:18
Formørkelsen størst 10:03
Delvis fase slutter 11:47
Penumbral fase slutter 13:06

På det meste er nesten hele måneskiven formørket; det er bare en liten flik nederst på Månen som ikke kommer inn i Jordas helskygge. Tidene gjelder for hele Norge, skjønt på fastlandet er Månen på vei ned i nordvest idet den interessante delvise fasen starter.

Månen går denne formiddagen ned kl. 08:24 i Oslo, 08:55 i Trondheim og 10:06 i Tromsø. Jo lenger nord man befinner seg, desto mer av forløpet kan en få med seg. På Svalbard kan hele begivenheten observeres ettersom Månen er over horisonten hele døgnet.

Delvis måneformørkelse 2021

Illustrasjon av Månens vei gjennom jordskyggen 19. nov. 2021. Figur: himmelkalenderen.com

Formørkelser i 2021 ellers i verden

Disse er altså ikke synlige fra Norge.

Neste år

2022 byr på to totale måneformørkelser, nærmere bestemt 16. mai og 8. november, men den interessante totale fasen blir dessverre ikke synlig fra Fastlands-Norge. Observert fra Svalbard kan man derimot få med seg hele november-formørkelsen.

25. oktober inntreffer en ganske stor delvis solformørkelse. I Norge dekker Månen opptil 64 % av solskiven.

Se Himmelkalenderen 2022 for nærmere informasjon.

Årsaken til formørkelser

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. Under en måneformørkelse kommer Månen inn i jordskyggen.

Formørkelser

Solformørkelse (venstre) og måneformørkelse (høyre). De mørke områdene er helskyggen, de lysere er halvskyggen. Figur © Jan-Erik Ovaldsen

Venstre figur:
En total solformørkelse sees kun innenfor et lite område på Jorda der helskyggen treffer. Området der halvskyggen treffer, opplever en delvis (partiell) solformørkelse. En ringformet formørkelse inntreffer når avstanden til Månen er på sitt største og måneskiven derfor er litt for liten til å dekke Sola helt.

Høyre figur:
Når Månen befinner seg inne i Jordas helskygge, får vi en total måneformørkelse. I tilfellene der helskyggen bare dekker en del av Månen, er formørkelsen delvis (partiell). Hvis Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge, får vi en såkalt penumbral formørkelse (denne typen kan være vanskelig å observere visuelt).

Formørkelser (total, delvis, ringformet)

A: Total solformørkelse. Strålekransen rundt er Solas ytre atmosfære, koronaen (foto: L. Viatour). B: Delvis og ringformet solformørkelse (B. Inaglory). C: Total måneformørkelse (G. Donatiello). D: Montasje av delvis måneformørkelse, der Jordas helskygge kommer tydelig fram (A. Ayiomamitis)

Informasjonen på denne siden er hentet fra 2021-utgaven av Himmelkalenderen. Håndboka inneholder tips til mange andre himmelbegivenheter, deriblant meteorsvermer og nære møter mellom Månen og planetene, og planetene seg imellom.

Din guide til universet!

Se også