Solformørkelser og måneformørkelser i år

Formørkelser

På denne siden og i boka Himmelkalenderen har jeg hvert år komplette oversikter over eventuelle sol- og måneformørkelser som kan observeres fra Norge. 2020 er i denne sammenheng et mindre interessant år. Vi får tre penumbrale måneformørkelser, men bare en av dem blir godt synlig. Det inntreffer to spektakulære solformørkelser i 2020, men de kan dessverre ikke sees fra våre breddegrader.

10. januar 2020: Penumbral måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 18:06
Formørkelsen størst 20:10
Penumbral fase slutter 22:14

Tidene gjelder for hele landet. En penumbral formørkelse er ikke veldig iøynefallende ettersom Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge (penumbra). Denne gangen vil nedre del av Månen bli dunkel når formørkelsen er som størst.

5. juni og 30. november 2020: Penumbral måneformørkelse

Penumbrale måneformørkelser inntreffer også 5. juni på kvelden (maksimum kl. 21:25) i sørøstlig retning og 30. november på formiddagen (maksimum kl. 10:43) på nordhimmelen. I Sørøst-Norge den 5. juni og i Nord-Norge den 30. november er Månen over horisonten gjennom deler av formørkelsen, men observasjonsforholdene vil i praksis være for dårlige.

Selv fra landsdelene hvor noe av forløpet teoretisk kan sees, vil Månen stå svært lavt på en langt fra mørk himmel. Under slike omstendigheter er penumbrale formørkelser mer eller mindre umerkelige for folk flest.

Merk dog at formørkelsen 30. november er synlig fra Svalbard, der Månen står høyere og himmelen er mørkere.

Formørkelser i 2020 ellers i verden

Disse er altså ikke synlige fra Norge.

Neste år

2021 byr på to solformørkelser: en ringformet 10. juni og en total 4. desember. Førstnevnte kan sees som en delvis formørkelse i hele Norge, mens sistnevnte ikke er synlig her i landet.

Det inntreffer i tillegg to måneformørkelser: en total 26. mai og en delvis 19. november. Førstnevnte er ikke synlig for oss, mens den i november blir halvveis observerbar (aller best sett fra Svalbard).

Se Himmelkalenderen 2021 for flere detaljer.

Årsaken til formørkelser

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. Under en måneformørkelse kommer Månen inn i jordskyggen.

Formørkelser

Solformørkelse (venstre) og måneformørkelse (høyre). De mørke områdene er helskyggen, de lysere er halvskyggen. Figur © Jan-Erik Ovaldsen

Venstre figur:
En total solformørkelse sees kun innenfor et lite område på Jorda der helskyggen treffer. Området der halvskyggen treffer, opplever en delvis (partiell) solformørkelse. En ringformet formørkelse inntreffer når avstanden til Månen er på sitt største og måneskiven derfor er litt for liten til å dekke Sola helt.

Høyre figur:
Når Månen befinner seg inne i Jordas helskygge, får vi en total måneformørkelse. I tilfellene der helskyggen bare dekker en del av Månen, er formørkelsen delvis (partiell). Hvis Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge, får vi en såkalt penumbral formørkelse (denne typen kan være vanskelig å observere visuelt).

Formørkelser (total, delvis, ringformet)

A: Total solformørkelse. Strålekransen rundt er Solas ytre atmosfære, koronaen (foto: L. Viatour). B: Delvis og ringformet solformørkelse (B. Inaglory). C: Total måneformørkelse (G. Donatiello). D: Montasje av delvis måneformørkelse, der Jordas helskygge kommer tydelig fram (A. Ayiomamitis)

Informasjonen på denne siden er hentet fra 2020-utgaven av Himmelkalenderen. Håndboka inneholder tips til mange andre himmelbegivenheter, deriblant meteorsvermer og nære møter mellom Månen og planetene, og planetene seg imellom.

Din guide til universet!

Se også