Solformørkelser og måneformørkelser i år

Formørkelser

På denne siden og i boka Himmelkalenderen har jeg hvert år komplette oversikter over eventuelle sol- og måneformørkelser som kan observeres fra Norge. 2022 er i denne sammenheng et middels bra år:

Høydepunktet for oss er utvilsomt den delvise solformørkelsen i oktober. 2022 byr i tillegg på to totale måneformørkelser, der man fra deler av fastlandet i beste fall bare kan skimte litt av den delvise fasen.

Måneformørkelse 16. mai 2022 i Norge

Like før månenedgang 16. mai 2022 sett fra Bergen. Fri sikt mot sørvest kreves.

16. mai 2022: Total måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 03:31
Delvis fase starter 04:28
Total fase starter 05:29
Totalitetens midte 06:12
Total fase slutter 06:54
Delvis fase slutter 07:56
Penumbral fase slutter 08:52

I Norge er formørkelsen i praksis bare delvis ettersom Månen går ned før den interessante totale fasen. Starten av den innledende delvise fasen (fra kl. 04:28) kan så vidt observeres, men bare fra den sørlige og vestlige delen av Sør-Norge, der Månen står like over horisonten i sørvest på en ganske så lys himmel. Observasjonene blir meget utfordrende.

Til informasjon går Månen denne natta ned kl. 04:52 i Florø, 05:00 i Bergen, 05:04 i Kristiansand og 04:42 i Oslo.

Delvis solformørkelse 25. oktober 2022 i Norge

25. oktober 2022: Delvis solformørkelse

Sted Delvis fase starter Maksimal fase Delvis fase slutter
Oslo 11:04 12:08 13:13
Trondheim 11:04 12:07 13:12
Tromsø 11:08 12:13 13:18
Vardø 11:14 12:20 13:27

I Oslo dekker Månen på det meste 39 % av solskivens areal, i Trondheim 43 %, og i Tromsø 56 %. Formørkelsen er større jo lenger nord og øst i Fastlands-Norge man befinner seg. Aller størst er den i Vardø, der prosenttallet er 64. Begivenheten kan ikke sees fra Longyearbyen på Svalbard grunnet for lav sol.

NB: Aldri se rett mot Sola uten å beskytte øynene! Bruk solformørkelsesbriller hvis du observerer med det blotte øye, og et godkjent solfilter foran lysåpningen hvis du ser gjennom teleskop/kikkert. Flere detaljer fås i denne saken:

Måneformørkelse 8. november 2022 i Norge

Like etter måneoppgang 8. november 2022 sett fra Vardø. Fri sikt mot nordøst kreves.

8. november 2022: Total måneformørkelse

Fase Tid
Penumbral fase starter 09:01
Delvis fase starter 10:09
Total fase starter 11:16
Totalitetens midte 11:59
Total fase slutter 12:42
Delvis fase slutter 13:49
Penumbral fase slutter 14:58

Formørkelsen er synlig i sin helhet på Svalbard, dog med Månen plassert lavt på nordhimmelen. På fastlandet kan siste del av den avsluttende delvise fasen skimtes idet Månen kommer opp, men bare fra nordøstlige Troms og Finnmark, der Månen vil stå så vidt over horisonten i nordøst på en rimelig lys himmel.

Månen står denne dagen opp kl. 13:47 i Tromsø, 13:09 i Hammerfest og 12:47 i Vardø. Formørkelsen er altså lite interessant på fastlandet, akkurat som den i mai. Flere detaljer fås i denne saken:

Formørkelser i 2022 ellers i verden

Denne er altså ikke synlig fra Norge.

Neste år

28. oktober 2023 kommer en delvis måneformørkelse som blir synlig i hele Norge.

2023 byr også på en penumbral måneformørkelse 5. mai og solformørkelser henholdsvis 20. april (total/ringformet) og 14. oktober (ringformet). Disse tre kan imidlertid ikke observeres her til lands.

Se Himmelkalenderen 2023 for nærmere informasjon.

Årsaken til formørkelser

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. Under en måneformørkelse kommer Månen inn i jordskyggen.

Formørkelser

Solformørkelse (venstre) og måneformørkelse (høyre). De mørke områdene er helskyggen, de lysere er halvskyggen. Figur © Jan-Erik Ovaldsen

Venstre figur:
En total solformørkelse sees kun innenfor et lite område på Jorda der helskyggen treffer. Området der halvskyggen treffer, opplever en delvis (partiell) solformørkelse. En ringformet formørkelse inntreffer når avstanden til Månen er på sitt største og måneskiven derfor er litt for liten til å dekke Sola helt.

Høyre figur:
Når Månen befinner seg inne i Jordas helskygge, får vi en total måneformørkelse. I tilfellene der helskyggen bare dekker en del av Månen, er formørkelsen delvis (partiell). Hvis Månen bare passerer gjennom Jordas halvskygge, får vi en såkalt penumbral formørkelse (denne typen kan være vanskelig å observere visuelt).

Formørkelser (total, delvis, ringformet)

A: Total solformørkelse. Strålekransen rundt er Solas ytre atmosfære, koronaen (foto: L. Viatour). B: Delvis og ringformet solformørkelse (B. Inaglory). C: Total måneformørkelse (G. Donatiello). D: Montasje av delvis måneformørkelse, der Jordas helskygge kommer tydelig fram (A. Ayiomamitis)

Informasjonen på denne siden er hentet fra 2022-utgaven av Himmelkalenderen. Håndboka inneholder tips til mange andre himmelbegivenheter, deriblant meteorsvermer og nære møter mellom Månen, planetene og sterke stjerner.

Din guide til universet!

Se også