Ny definisjon av planeter

planetene

Høsten 2006 vedtok Den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) en ny definisjon av hva en planet er. Det har i en årrekke hersket debatt om dette temaet, spesielt i de senere år da det har blitt oppdaget mange nye og relativt store legemer langt ute i solsystemet vårt. Resultatet av IAUs avstemming den 24. august 2006 ble følgende:

Planeter og andre legemer i solsystemet vårt inndeles i tre kategorier:

  1. En planet er et himmellegeme som (a) går i bane rundt Sola, (b) har tilstrekkelig masse for at gravitasjonen i legemet dominerer over andre krefter og skaper en hydrostatisk likevektsform (dvs. den er nesten rund) og (c) har rensket nabolaget rundt banen sin.
  2. En dvergplanet er et himmellegeme som (a) er i bane rundt Sola, (b) har tilstrekkelig masse for at gravitasjonen i legemet dominerer over andre krefter og skaper en hydrostatisk likevektsform (er nesten rund), (c) ikke har rensket nabolaget rundt banen sin, og (d) ikke er en måne.
  3. Alle andre objekter, unntatt satellitter, som går i bane rundt Sola skal kategoriseres som smålegemer i solsystemet (Small Solar-System Bodies).

De nye definisjonene til IAU innebærer flere ting:

  1. Solsystemet vårt har nå åtte planeter: Merkur, Venus, Jorda, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.
  2. Den tidligere planeten Pluto defineres nå som en dvergplanet og er samtidig prototypen på såkalte trans-neptunske objekter (TNO), dvs. himmellegemer utenfor Neptuns bane. Pluto, Ceres (tidligere asteriode) og Eris (2003 UB313, tidligere kalt “Xena”) er de tre første medlemmene i dvergplanetkategorien (se illustrasjonen over *), og flere vil med sikkerhet følge.
  3. Objektene som tilhører kategorien smålegemer inkluderer de fleste asteroider og trans-neptunske objekter, kometer og andre mindre himmellegemer.

På et møte i Oslo i juni 2008 bestemte IAU videre at dvergplaneter som går i bane utenfor Neptun (dvs. trans-neptunske dvergplaneter), skal klassifiseres som plutoider. Pluto og Eris er følgelig plutoider, men ikke Ceres – den går i bane i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og tilfredsstiller dermed ikke avstandskriteriet. Plutoide-betegnelsen må ikke forveksles med plutinoer, som er en av tre hovedgrupper av Kuiperbelte-objekter.

(Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på de gamle nettsidene i sept. 2006 og oppdatert i juni 2008.)

Jan-Erik Ovaldsen

Utdannet astronom ved UiO. Bosatt i Oslo, opprinnelig fra Hamarøy i Nordland. Utgir den astronomiske håndboka «Himmelkalenderen». Kontaktinfo | Twitter

Kanskje du også vil like …