Kategori: Toppsak

Til informasjon: Redusert aktivitet

Fra desember 2017 er det tidvis noe redusert aktivitet på nettsiden. Innlegg som allerede er ferdigskrevet, vil fortsette å bli publisert automatisk i tiden framover. Jeg vil også prøve å informere om større himmelbegivenheter. Se for øvrig hovedmenyen for årsaktuelt så vel som generelt astronomistoff.