De neste totale formørkelser i Norge

Totale solformørkelser og måneformørkelser i Norge
Foto: G. Donatiello (t.v.) og ESO/P. Horálek/Solar Wind Sherpas project (t.h.). Montasje: himmelkalenderen.com

Solformørkelser og måneformørkelser er populære himmelbegivenheter blant folk flest fordi de er enkle og interessante å observere. De totale variantene er selvsagt de mest severdige og spektakulære. Her følger en kort oversikt over totale formørkelser som kan sees fra Norge i både nær og fjern framtid.

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje i verdensrommet. Ved en total solformørkelse dekker Månen hele solskiven sett fra et lite område på Jorda der Månens helskygge faller. Under en total måneformørkelse glir Månen inn i Jordas helskygge, noe som kan sees overalt på kloden der Månen er over horisonten. Skissen under viser de geometriske forhold.

Solformørkelse og måneformørkelse

Geometrien ved sol- og måneformørkelser. Objektene og avstandene vises ikke i korrekt størrelsesforhold. Figur: wikipedia.org og himmelkalenderen.com

Totale måneformørkelser er ikke spesielt sjeldne, så vi nøyer oss med en tiårsoversikt. Når det gjelder totale solformørkelser her i landet, må imidlertid tidsperspektivet utvides kraftig.

Vi starter med førstnevnte.

Total måneformørkelse

Bildesekvens/montasje av total måneformørkelse. Vi kan ane konturene av Jordas runde helskygge, som Månen passerte gjennom. Foto: P. Horálek/ESO

Totale måneformørkelser 2020–2029

Dette tiåret inntreffer det 24 måneformørkelser på Jorda, ni av dem totale. For Norges del kommer det en total måneformørkelse 8. november 2022, som blir observerbar kun fra Svalbard – for øvrig meget lavt på himmelen.

Neste totale formørkelse som kan sees fra fastlandet, inntreffer 7. september 2025. Den blir imidlertid langt fra optimal ettersom den totale fasen begynner før Månen står opp.

Vi i Norge må vente til 31. desember 2028 før vi kan observere hele forløpet til en total måneformørkelse. Man vil kunne oppleve det samme et år senere, den 20. desember 2029.

Total solformørkelse

Kreativ montasje av forløpet til en total solformørkelse. Foto: A. de Burgos

Totale solformørkelser 2020–2200

Hva med totale solformørkelser, der Månen skygger for hele solskiven og framkaller et mystisk mørke i noen korte minutter? Globalt sett er ikke totale formørkelser av Sola sjeldne, men man må huske på at hver slike begivenhet bare er synlig fra en smal stripe på jordoverflaten der Månens helskygge treffer. Selv om landet vårt er langstrakt, blir det lenge til helskyggen sveiper innom oss.

Neste sjanse i kongeriket Norge kommer først 20. april 2061, skjønt kun på Svalbard. 11. mai 2097 inntreffer en ny total formørkelse som blir synlig fra Svalbard og fra den aller østligste spissen av Finnmark, vel og merke meget lavt på kveldshimmelen.

Første gode sjanse til å se fenomenet fra Fastlands-Norge finner sted 16. oktober 2126 i nordlige Trøndelag og sørlige Nordland, og deretter 3. juni 2133 i så å si hele Nord-Norge. Svalbardianerne får en ny mulighet på tampen av 2100-tallet, nærmere bestemt 26. juni 2196.

Totale solformørkelser 2019–2040

Kart over alle totale solformørkelser på Jorda i perioden 2019 til 2040. De mørke stripene angir områder der den totale fasen kan observeres. Figur: T. Matsopulos/NASA

For å oppleve en total solformørkelse må Ola og Kari Nordmann ut på reise. De kommende ti år er det syv slike begivenheter å velge mellom. Den neste inntreffer allerede 14. desember 2020 i Chile og Argentina. Den første totale formørkelsen i vår verdensdel kommer 12. august 2026, da Månens helskygge passerer over vestlige Island og nordlige Spania. Se verdenskartet over.

Denne teksten er hentet fra 2020-utgaven av den astronomiske håndboka Himmelkalenderen. Foruten en rikt illustrert introduksjon i astronomi gir boka full oversikt over alle typer formørkelser, meteorsvermer og andre små og store begivenheter som kan sees på himmelen over Norge gjennom året.

Total solformørkelse på Svalbard i 2015

Forrige totale solformørkelse på norsk jord inntraff 20. mars 2015 på Svalbard. Også 1. august 2008 kunne man oppleve en total solformørkelse på Svalbard, men da bare på den lille, ubebodde Kvitøya. Foto: M. Druckmüller og P. Aniol

Se også

Jan-Erik Ovaldsen

Utdannet astronom ved UiO. Bosatt i Oslo, opprinnelig fra Hamarøy i Nordland. Utgir den astronomiske håndboka «Himmelkalenderen». Kontaktinfo | Twitter

Kanskje du også vil like …