Kategori: Teleskoper

Deberitz-teleskopet på Harestua

Deberitz-teleskopet på Harestua

En generøs gave fra en ivrig amatørastronom gav Norsk Astronomisk Selskap ideen til å oppføre et eget teleskop ved Solobservatoriet på Harestua. Det gjenstår noe finansiering og ikke minst dugnadsarbeid, men planen er å ha observatoriet klart til bruk utpå høsten i år. Du kan selv bidra og senere gjøre egne observasjoner med det som har fått navnet Deberitz-teleskopet. (Oppdatert mai 2015.)

Gemini-teleskopet

Ny teknologi gir teleskopene supersyn

Siden oppfinnelsen av teleskopet for 400 år siden, har vår astronomiske viten gjort stadige framskritt i takt med forbedringer i observasjonsteknologien. Astronomer har alltid utnyttet det aller siste innen teknologi i sin søken etter å forstå universet. Nylig ble tre forskere hedret med Kavliprisen 2010 for sitt pionerarbeid innen teleskopdesign. Innsatsen deres gjorde det mulig å konstruere større speil og dessuten utnytte teleskopenes kjempeøyne enda bedre.