Deberitz-teleskopet på Harestua

Deberitz-teleskopet på Harestua

En generøs gave fra en ivrig amatørastronom gav Norsk Astronomisk Selskap ideen til å oppføre et eget teleskop ved Solobservatoriet på Harestua. Det gjenstår noe finansiering og ikke minst dugnadsarbeid, men planen er å ha observatoriet klart til bruk utpå høsten i år. Du kan selv bidra og senere gjøre egne observasjoner med det som har fått navnet Deberitz-teleskopet. (Oppdatert mai 2015.)

Proft utstyr

Selve instrumentet er et datastyrt Meade-teleskop på hele 14 tommer, godt egnet til både visuelt og fotografisk bruk. Carsten Deberitz testamenterte det til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) før sin død i 2006. Teleskopet er tenkt montert i en egen kuppel like ved Solobservatoriet på Harestua, fem mil nord for Oslo.

Et automatisert vidvinkelkamera på observatoriebygningen vil gi oversikt over værforholdene og dessuten fange opp meteorer og ildkuler. På sikt ser NAS for seg at hele anlegget skal kunne fjernstyres over internett. På den måten blir teleskopet lettere tilgjengelig for selskapets medlemmer, allmennheten og skoler landet over.

Teleskopdome og Meade-teleskop

Til venstre: Kuppelbygg av samme type som teleskopet skal stå i (foto: NAS). Til høyre: Meade 14″ LX-200 UHTC Schmidt-Cassegrain (foto: Meade)

Framdrift og milepæler

På et informasjonsmøte 26. mai 2014 ble det klart at 49 000 kr av budsjettet på ca. 90 000 kr er på plass. Resten skal samles inn i løpet av sommeren i form av sponsormidler og salg av «folkeaksjer».

Du kan kjøpe folkeaksjer á kr 1000,- ved å innbetale til NAS-konto 9365.10.70994. Merk betalingen Deberitz-teleskopet. Overskytende midler vil gå til et driftsfond. NAS skriver på hjemmesiden sin:

Sponsorer og eiere av folkeaksjer vil, i tillegg til omtale, heder og ære, få navnet sitt på et messingskilt som blir satt opp på observatoriebygget. I tillegg vanker det fri observasjonstid når teleskopet kommer i full drift.

Helgen 18.–20. juli 2014 er det dugnad for å lage forskaling og støpe såle til teleskopbygningen. Kontakt styret@nas-veven.no hvis du er interessert i å hjelpe til.

Oppdatering 20. august 2014

Fundamentet til teleskopet ble støpt på dugnaden i juli. Alt gikk etter planen. Kuppelen ventes midt i september.

Salget av overnevnte folkeaksjer har gått over all forventning. Per 18. august er de innsamlede midler oppe i 94 000 kr, hvorav folkeaksjene utgjør hele 79 500 kr. Selv om NAS har fått inn mer enn deres opprinnelige budsjettanslag på 90 000 kr, vil innsamlingen fortsette. Teleskopet trenger mer utstyr, deriblant et CCD-kamera av god kvalitet, for å komme i full drift.

NAS melder på sine nettsider at neste dugnad vil finne sted i starten av september.

Mer informasjon om prosjektet finnes på hjemmesiden til NAS.

Deberitz-teleskopet senhøsten 2014

Deberitz-teleskopet og den tilhørende kontrollbua. Foto: NAS

Oppdatering 4. desember 2014

Teleskopkuppelen ble levert og montert i slutten av oktober.

I starten av desember ble det klart at Sparebankstiftelsen DnB støtter prosjektet med 80 000 kr. Pengene skal gå til innkjøp av CCD-kamera, filtre og annet nødvendig utstyr til teleskopet.

Sparebankstiftelsen DnB har for øvrig også tildelt Solobservatoriet og Tycho Brahe Instituttet en million kroner, som skal gå til å bygge ut et landsdekkende nettverk av meteorkameraer. Arbeidet starter i begynnelsen av 2015 og vil skje i samarbeid med Norsk meteornettverk.

Deberitz-teleskopet

Deberitz-teleskopet avbildet 17. april 2015. Foto: Hans K. Aspenberg

Oppdatering 10. mai 2015

I midten av april 2015 ble taket på kuppelen åpnet og teleskopet testet visuelt for første gang. Kamera og systemer for styring via internett kommer senere. Observatoriet har i løpet av vinteren fått internettforbindelse, og værstasjonen på toppen av bua ved siden av er allerede i drift. Et vidvinkelkamera for å registrere meteorer ble for øvrig installert på Harestua i mars.

Jan-Erik Ovaldsen

Utdannet astronom ved UiO. Bosatt i Oslo, opprinnelig fra Hamarøy i Nordland. Utgir den astronomiske håndboka «Himmelkalenderen». Kontaktinfo | Twitter

Kanskje du også vil like …