Vårt fantastiske univers

Vårt fantastiske univers

Sommeren 2008 begynte jeg så smått å jobbe med et astronomihefte myntet på elever i den norske skole. Vi i den norske komiteen for Astronomiåret 2009 regnet ikke med å finne penger til profesjonell layout eller trykking, så jeg satte selv i gang på mac-en min. Jeg var så heldig å få lov å ta utgangspunkt i et annet hefte som Kjell Erik Aas hadde laget for Åsheim ungdomsskole, og dette gav prosjektet en god start.

Heftet, en PDF på 60 A4-sider, ble ferdig i slutten av januar i år og har fått tittelen Vårt fantastiske univers. Det inneholder en enkel gjennomgang av de viktigste emnene innenfor astronomien, og det er lagt vekt på enkelt språk, flotte astronomibilder og forklarende illustrasjoner. Internettlenker gir dessuten gode tips til videre lesning, flotte bilder, animasjoner og filmsnutter.

Oppgavedelen til slutt byr på en rekke faglige, språklige og praktiske øvelser. I observasjonsoppgavene skal man bruke Galileoskopet eller en tilsvarende stjernekikkert til å gjøre samme observasjoner som Galileo Galilei selv gjorde for 400 år siden.

Vårt fantastiske univers er en fin ressurs også for lærere i barneskolen og voksenopplæringen. Heftet passer dessuten til enkle introduksjonskurs i astronomi, f.eks. for skolelærere og i astronomiforeninger. Layouten er vel så som så, men det er jo innholdet som teller :)

Oppdatering mai 2009

Med støtte fra Naturfagsenteret er heftet nå trykket opp i et opplag på 20 000 eksemplarer. Det skal deles ut gratis sammen med Galileoskopet til elever i den norske skole.

Oppdatering februar 2016

Astronomiårets norske nettside er dessverre lagt ned. Av den grunn legger jeg ut link til heftet her, slik at hvem som helst kan laste det ned – gratis selvsagt:

Jan-Erik Ovaldsen

Utdannet astronom ved UiO. Bosatt i Oslo, opprinnelig fra Hamarøy i Nordland. Utgir den astronomiske håndboka «Himmelkalenderen». Kontaktinfo | Twitter

Kanskje du også vil like …